Vacature voozitterschap Harmonieorkest Nazareth

Binnen de muziekvereniging is de functie van voorzitter vacant.

Wij zoeken:
Een enthousiast en gedreven persoon die over een gezonde dosis werklust beschikt en affiniteit heeft met muziek en jeugd. Een woordvoerder en boegbeeld voor de vereniging, iemand die het aandurft om een gepassioneerde groep muzikanten voor te gaan. Elk lid of derde kan zich kandidaat stellen.

Taken:
• Heeft de algehele coördinatie en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten
• Het constructief leiden van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen
• Heeft regelmatig overleg met de dirigenten
• Samen met bestuur en de leden doelen bepalen voor de korte en lange termijn
• Het bewaken van de effectiviteit en de efficiëntie in de vereniging
• Bewaakt de missie, visie en doelstellingen zoals deze door de algemene ledenvergadering zijn bepaald
• Zoekt mee naar opportuniteiten voor nieuwe projecten
• Is het uithangbord voor andere verenigingen, sponsors, de gemeente en samenwerkingspartners

Vaardigheden:
• Is gepassioneerd door de muziek en onze muziekvereniging
• Beschikt over leidinggevende capaciteiten
• Beschikt over de capaciteit om mensen te motiveren en passioneren
• Heeft een luisterend oor, betoont waardering
• Ontwijkt geen moeilijke beslissingen
• Vertoont daadkracht, heeft organisatorische capaciteiten
• Beschikt over enthousiasme en de juiste spirit

Wij bieden:
Een mooie vereniging die telkens opnieuw probeert muzikale uitdagingen aan te gaan. Bestuursfuncties binnen onze vereniging zijn op vrijwillige basis.

Sollicitaties:
Bent u geïnteresseerd?
Stuur uw kandidatuur naar de secretaris: de.jonghe.stefaan@gmail.com.

Uiterlijk op 15 mei 2024. Het bestuur zal de beslissing bekendmaken tijdens een eerstvolgende repetitie.

Zoals vastgesteld in de vergadering van het bestuur op maandag 6 mei 2024

Geschreven op

Vacature voozitterschap Harmonieorkest Nazareth