Dirigent

Wim Belaen werd geboren op 9 oktober 1967 te Izegem. 

Hij studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent, waar hij Eerste Prijzen voor Notenleer, Klarinet, Kamermuziek, Orkestdirectie (HaFaBra) en Harmonie,Pedagogische Getuigschriften voor Klarinet en Kamermuziek, het Hoger Diploma Klarinet en het Hoger Diploma Kamermuziek behaalde.

In 1999-2000 ging hij terug de schoolbanken op en behaalde een meestergraad voor klarinet aan de Hogeschool Gent, departement Muziek en Dramatische Kunst Conservatorium.

Zijn debuut in de blaasmuziek maakte hij in de Koninklijke Harmonie der Congregatie, Izegem, waar hij speelde onder leiding van dirigent-componist André Waignein. Daardoor kreeg zijn passie voor het dirigeren en componeren stilaan vorm. Het was ook in de Harmonie der Congregatie dat hij de eerste kans om te dirigeren kreeg bij het Jeugdensemble, een ideale basis om de kunst van het dirigeren onder de knie te krijgen.

Toen Wim Belaen tijdens zijn Conservatoriumstudies in contact kwam met, en intensief les kreeg van Dirk Brossé, tevens dirigent-componist, besliste hij zijn carriëre toe te spitsen op het componeren, arrangeren-orchestreren en dirigeren.
Als dirigent bouwde Wim Belaen een gevulde loopbaan op. Zo leidde hij o.a. repetities bij het "Zeeuws Symfonie Orkest" te Middelburg (NL), is hij een veelgevraagd gastdirigent op Play-Ins en jongerendagen, is hij vast dirigent van het Gents Academie Orkest (symfonie-orkest van de Academie voor Muziek Woord en Dans E. Hullebroeck, Gentbrugge) en van de Koninklijke Harmonie "Vrank en Vrij" te Nazareth.

In januari 2005 werd Wim Belaen directeur van de gereputeerde Academie voor Muziek, Woord en Dans E. Hullebroeck te Gentbrugge. 


In 2014 maakte Wim de overstap als directeur naar Art'Iz Kunstacademie regio Izegem, zijn geboortestad.

Wim Belaen tijdens een concert

Bestuur

 • Bestuurslid
  • Thomas De Sutter
  • Stefaan De Jonghe
  • Eveline Scholiers
  • Françoise Sauw
  • Jonatan De Jonghe
 • Ere voorzitters
  • Luc Vandamme
  • Wilfried Maebe
 • Jeugdcoördinatoren
  • Thomas De Sutter
  • Stefaan De Jonghe
  • Eveline Scholiers
 • Ondervoorzitter
  • Stefaan De Jonghe
 • Partituurmeester
  • Martin Van de Moortele
 • Penningmeester
  • Christelle De Vreese
 • Secretaris
  • Françoise Sauw
 • Voorzitter
  • Eva Mestdagh